Hodine Business

Nền tảng quản lý nguồn lực doanh nghiệp cung cấp các ứng dụng để giúp các doanh nghiệp sử dụng quản lý và theo dõi hầu như mọi hoạt động của doanh nghiệp mình


Giới thiệu về các tổ chức triển khai kế hoạch theo mô hình ORK trên Hodine Business

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về hệ thống và các hỗ trợ tối ưu cho công tác quản lý, vận hành doanh nghiệp.

Trong mục Hodine Business


Ví dụ về phân tích triển khai OKR theo năm - Namviettech 2023

Dưới đây là những hướng dẫn căn bản về thiết lập mục tiêu, xây dựng kế hoạch theo mô hình ORK và tổ chức triển khai theo dõi trên nền tảng Hodine Business.

Trong mục Hodine Business


Đăng tải dịch vụ và bảng giá dịch vụ

Khách hàng sẽ tìm kiếm và so sánh dịch vụ của bạn với các nhà cung cấp khác. Hãy đăng tải đầy đủ và chính xác thông tin để tạo uư thế cạnh tranh

Trong mục Hodine Business


Hoàn thiện thông tin của trang

Đây là những hướng dẫn về hoàn thiện thông tin trang để khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm hay doanh nghiệp của bạn

Trong mục Hodine Business


Bạn cần hỗ trợ nhiều hơn?

Nếu đang gặp khó khăn mà chưa tìm được cách giải quyết theo các hướng dẫn của chúng tôi. Hãy gửi câu hỏi để nhận được sự trợ giúp kịp thời từ đội ngũ hỗ trợ.

Gửi một câu hỏi