Phòng Vật liệu khoáng

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 ThS. Hồ Ngọc Hùng Biên chế 0917116659 hunghn@ims.vast.ac.vn
2 Đông Văn Đồng Biên chế 0916326486 dongdv@ims.vast.ac.vn
3 Nguyễn Thị Minh Giang Biên chế 0985054739 giangntm@ims.vast.ac.vn
4 Dương Mạnh Hùng Biên chế 0353230054 hungdm@ims.vast.ac.vn
5 Nguyễn Thị Quỳnh Liên Biên chế 0392642809 lienntq@ims.vast.ac.vn
6 Nguyễn Thu Thủy Biên chế 0977037215 thuynt@ims.vast.ac.vn
7 Thái Thị Thu Thủy Biên chế 0983330495 thuyttt@ims.vast.ac.vn
8 Nguyễn Văn Trọng Biên chế 0985334787 trongnv@ims.vast.ac.vn

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

  1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận. Sản phẩm than sau tuyển có hàm lượng C = 62,46 %, có nhiệt lượng Q= 5444 kcal/kg. Sản phẩm tro bay: ∑ Al2O3+ SiO2 +Fe2O3> 80 %. Tro bay đáp ứng nguyên liệu làm bê tông geopolymer và lớp base mặt đường ; than sau tuyển làm nhiên liệu đốt ; xỉ ron nghiền tuyển làm phụ gia sản xuất xi măng, gạch cốt liệu.
  2. Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi tính chọn riêng quặng sericit Sơn La. Từ quặng đầu có hàm lượng SiO2 72,6 %; Al2O3 16,42 %, K2O 3,84 %; Na2O 1,52 %, sau khi tuyển thu đươc quặng tinh có hàm lượng Al2O3 là 31,56 % với thực thu là 74,34 %, hàm lượng SiO2 là 50,14 %, K2O là 7,65 % với thực thu 77,06 %, (K2O+Na2O) là 9,74 %, Fe2O3 là 0.97%. Với chất lượng quặng tinh đạt được có thể làm nguyên liệu cho ngành giấy, sơn, chất phủ bề mặt.
  3. Nghiên cứu một số thuốc tuyển nổi mới áp dụng cho tuyển nổi fenspat. Kết quả nghiên cứu sử dụng thuốc tuyển mới cho quặng tinh fenspat có hàm lượng ∑ Na2O + K2O > 13 % đạt yêu cầu làm nguyên liệu cho sản xuất men gốm sứ theo tiêu chuẩn chất lượng fenspat TCVN 6598:2000, hay một số ngành công nghiệp khác như bột mài, điện cực... mà còn thu được cả quặng tinh mica và thạch anh có thể sử dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau: thạch anh có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng; mica có thể sử dụng cho sản xuất que hàn, sơn,...

     Qua sơ đồ công nghệ và một số kết quả nghiên cứu có những ưu điểm sau:

  • Giảm bớt được một khâu tuyển tinh mica.
  • Sử dụng thuốc tuyển mới flotigam EDA, flotinor FS2, flotigam 4343 có tính chọn riêng cao và sau khâu tuyển mica sản phẩm ngăn máy được đưa đi tuyển nổi luôn không cần rửa loại bỏ thuốc tuyển khắc phục được quá trình rửa như hiện nay.

      4. Nghiên cứu công nghệ tuyển mica từ quặng thải của quá trình tuyển cao lanh Mỏ Ngọt – Phú thọ. Thu được quặng tinh có hàm lượng SiO2 = 43,38%; Al2O3 = 39,68%; K2O = 8,64%; Na2O3 = 1,19%; Fe2O3 = 1,61%; FeO = 0,32%; MKN = 4,77%; Pb (ppm) = 0,007%; As = 0,0001 % đã được ứng dụng làm nguyên liệu cho ngành sơn, compozit và cho luyện kim.

  1. Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng talc. Kết quả thu được quặng tinh có hàm lượng talc lên trên 90%, thực thu đạt trên 85%, làm giảm các chất có hại As, Pb, Cd...trong tinh quặng, làm trắng sản phẩm nhằm đáp ứng cho các nghành đòi hỏi chất lượng tốt như mỹ phẩm và dược phẩm.

 

Hình 1: Quặng tinh seresit Sơn La

              

Hình 2: Tuyển nổi tro xỉ nhà máy

nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

(1) Hồ Ngọc Hùng, Dương Mạnh Hùng, Nguyễn Thu Thủy “Nghiên cứu công nghệ tuyển đôlômit mỏ Cốc San – Lào Cai cho công nghệ luyện kim” Tr 323 – 332. Tuyển tập hội nghị KHCN tuyển khoáng toàn quôc lần thứ IV.

(2) Hồ Ngọc Hùng, Dương Mạnh Hùng, Nguyễn Thu Thủy “Nghiên cứu công nghệ tuyển caolanh Đắk Ha, Huyện Đắk Glong – Tỉnh Đắk Nông” Tạp chí khoa học công nghệ Mỏ.

(3) Hồ Ngọc Hùng, Dương Mạnh Hùng, Phan Văn Trường “Nghiên cứu thăm dò mẫu công nghệ tuyển quặng Illit Sơn La”. tr 21 -23 Tạp chí khoa học công nghệ Mỏ số 2 - 2016

(4) Hồ Ngọc Hùng, Dương Mạnh Hùng, Phạm Quỳnh Liên “ Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng Wofram vùng Thanh Hóa” Tạp chí khoa học công nghệ Mỏ.

(5) Hồ Ngọc Hùng, Đông Văn Đồng, Dương Mạnh Hùng “Nghiên cứu thành phần vật chất và định hướng công nghệ tuyển quặng vàng gốc vùng Mường Tè, Lai Châu” Tạp chí khoa học công nghệ Mỏ số 3, tr 12 – 14 năm 2017.

(6) Hồ Ngọc Hùng, Đông Văn Đồng, Dương Mạnh Hùng “Nghiên cứu công nghệ tuyển tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận” Tạp chí khoa học công nghệ Mỏ số 6, tr 1- 3 năm 2017.

(7) Dương Mạnh Hùng, Ngô Huy Khoa, Phạm Hải Đăng, Nguyễn Quỳnh Liên “Nghiên cứu khả năng tận thu đồng từ cặn sau hòa tách của quá trình điều chế đồng sunfat từ quặng tinh đồng Sao Tua – Sơn La”. Tạp chí khoa học công nghệ Mỏ số 2 – 2016, tr 88 -90.

(8) Nguyễn Quỳnh Liên, Hồ Ngọc Hùng, Nguyễn Minh Giang “Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi chọn riêng quặng sericit Sơn La” Tạp chí khoa học công nghệ Mỏ số 6 – 2017, tr25 -27.

(9) Nguyễn Thị Minh Giang, Dương Mạnh Hùng “Nghiên cứu công nghệ tẩy trắng cao lanh sau tuyển vùng mỏ Ba Bò - Thanh Sơn - Phú Thọ” Tạp chí Khoa học công nghệ Mỏ số 02/2019

(10) Đông Văn Đồng “Nghiên cứu tuyển nổi chọn riêng quặng Illit Sơn La” số 04/2019 tạp chí Khoa học công nghệ Mỏ

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

Máy tuyển nổi Denver D12 phòng thí nghiệm

 

 

Máy tuyển từ ướt từ trường cao WHIMS L-4-20, cường độ từ trường 0÷20.000 gauss

 

Máy đập hảm PE 150x250

 

 

Bộ rây tiêu chuẩn

Máy nghiền bi sắt

V= 8 lít

 

Bàn đãi thí nghiệm 300x1000mm

 

 

Máy nghiền chà xát D500x500x2ngăn

 

 

Máy nghiền rung siêu mịn

 

Máy tuyển điện

 

 

Xyclon phân cấp D50, D25

 

Sàng rung xoay D500

 

 

Máy lọc ép D400, A5

 

 

Máy tuyển nổi V140

 

 

Thùng khuấy TK 130