Hodine Business

Hướng tới trở thành nền tảng chuyển đổi số toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quản lý công việc cũng như triển khai kinh doanh.
Đăng ký sử dụng ngay

Bộ công cụ quản trị cho doanh nghiệp
Cung cấp hầu hết các ứng dụng quản trị mà doanh nghiệp của bạn cần trên một nền tảng duy nhất

Office

Bộ giải pháp quản trị và giao tiếp nội bộ doanh nghiệp
Truyền thông nội bộ
Đề nghị và phê duyệt
Ghi chép hay lưu trữ thông tin, tài liệu
Bình chọn, bỏ phiếu
Các cuộc hội họp hay gặp mặt
Thông tin hay thông báo gửi tới nội bộ

HRM

Bộ giải pháp quản trị nhân sự và phòng ban trong doanh nghiệp
Quản lý phòng ban, chi nhánh
Quản lý thông tin hồ sơ nhân sự
Quản lý chấm công hàng ngày
Quản lý và xét duyệt nghỉ phép
Tuyển dụng nhân sự
Quản lý hồ sơ lương thưởng

Work

Bộ giải pháp quản lý công việc, báo cáo kết quả hàng ngày
Quản lý danh sách dự án
Quản lý công việc và giao việc
Todolist - danh sách công việc phải làm
Quản trị mục tiêu và tiến trình hoàn thành
Báo cáo hàng ngày
Tổng hợp dữ liệu làm việc của nhân sự

Sale Manager

Bộ giải pháp quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng
Quản lý kho hàng và dữ liệu tồn kho
Danh sách đối tác, nhà cung ứng sản phẩm
Quản lý khách hàng
Cơ hội bán hàng
Mục tiêu doanh số
Bán hàng
Nhập hàng

Finance

Bộ giải pháp quản trị tài chính tổng thể cho doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp
Quản lý thu chi
Quản lý công nợ
Quản lý tài sản
Thống kê báo cáo
Các tùy biến cho từng lĩnh vực kinh doanh
Chúng tôi có các phiên bản quản trị tùy biến cho từng lĩnh vực để đơn giản phù hợp khi sử dụng

Kinh doanh dịch vụ

Tạo business

Bán lẻ, phân phối sản phẩm

Tạo business

Nhà hàng, quán cafe

Tạo business

Khách sạn, dịch vụ lưu trú

Tạo business

Sản xuất, nuôi trồng, chế biến

Tạo business

Tổ chức/ cộng đồng

Tạo business