Hội nghị Quốc tế về Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ 10 (IWAMSN2021)

E-mail: iwamsn2021@ims.vast.ac.vn - Website: iwamsn.ac.vn

Hội nghị Quốc tế về Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ 10 (IWAMSN2021)

 

Hội nghị Quốc tế về Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano lần thứ 10 (IWAMSN2021) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18-20/8/2021 (thông tin chính thức về Hội nghị đăng tải trên website: www.iwamsn.ac.vn).

Viện Khoa học vật liệu là đơn vị tổ chức chính của Hội nghị. Hiện nay, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều tóm tắt gửi tới tham dự Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước. Đây là cơ hội tốt để cán bộ của Viện KHVL tham dự, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học công nghệ và mở thêm các hợp tác mới.

Ban Lãnh đạo Viện đề nghị các cán bộ tích cực tham dự Hội nghị và trình bày những kết quả mới trong lĩnh vực nghiên cứu của mình liên quan đến các chủ đề trong 4 tiểu ban của của Hội nghị.

Các thời hạn đăng ký, nộp tóm tắt và báo cáo toàn văn như sau:

Abstract submission:                    May 15th, 2021                 

Online registration:                      May 15th, 2021

Acceptance notification:                June 15th, 2021

Full paper submission:                  June 15th, 2021

Online program:                           July 15th, 2021