04/2018: Chia tay 11 em học viên lên đường tới Nhật Bản

Đoàn bay tối 17.04.2018 chúc các e mã đáo thành công!