XimGroup Company

XimGroup Company

Truy cập website

Nội dung mới được cập nhật trên trang

Cung ứng nhân sự theo yêu cầu

Cung ứng nhân sự theo yêu cầu - service

Chúng tôi là một đội ngũ những cá nhân nhiệt tình, năng động, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng, đối tác lên hàng đầu với phương châm đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Tư vấn setup doanh nghiệp mới

Tư vấn setup doanh nghiệp mới - service

Chúng tôi là một đội ngũ những cá nhân nhiệt tình, năng động, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng, đối tác lên hàng đầu với phương châm đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Cho thuê lao động

Cho thuê lao động - service

Chúng tôi là một đội ngũ những cá nhân nhiệt tình, năng động, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng, đối tác lên hàng đầu với phương châm đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự - service

Chúng tôi là một đội ngũ những cá nhân nhiệt tình, năng động, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng, đối tác lên hàng đầu với phương châm đồng hành cùng sự phát triển của bạn

Đào tạo nhân viên bán hàng

Đào tạo nhân viên bán hàng - service

Chúng tôi là một đội ngũ những cá nhân nhiệt tình, năng động, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng, đối tác lên hàng đầu với phương châm đồng hành cùng sự phát triển của bạn