Số 320 - khu 5 - phường Đại Phúc - tp Bắc Ninh -Bắc Ninh

Gửi liên hệ cho chúng tôi

Captcha: 8E3A

Nhà Hàng Vilfast VPF

Địa chỉ: Ho Guom Plaza, 120 Tran Phu, Ha Đong, Ha Noi

Giờ mở cửa: 8:00-21:00 MON-SUN

Điện thoại: 0912333666

Email: info.namviettech@gmail.com