Viện Khoa học vật liệu hưởng ứng ngày nước và khí tượng thế giới năm 2021

Cán bộ, viên chức và người lao động Viện Khoa học vật liệu tích cực hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 có chủ đề là “Giá trị của nước”, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên nước; giá trị của nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn nước trước các áp lực do gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và biến đổi khí hậu.


Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 03 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Climate and Water” – “Khí hậu và Nước”, nhằm hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.

Nước sạch cần thiết cho cuộc sống. Trung bình, con người không thể sống được quá 03 ngày nếu không có nước. Nước rất cần thiết cho sản xuất lương thực, tất cả hàng hóa, dịch vụ và môi trường.

 

Hiện nay, toàn cầu đang phải đối mặt với thách thức gia tăng bởi sự căng thẳng của nước, lũ lụt, hạn hán, thiếu thiết bị cung cấp nước sạch. Một sự cấp thiết cần có để nâng cao dự báo, giám sát và quản lý nguồn nước, xử lý và ngăn chặn vấn về quá ít, quá nhiều hoặc quá ô nhiễm nước.

 

Vì vậy, ngày Nước thế giới (22/3) và ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2021 chọn chủ đề Khí hậu và Nước. Vì vậy, cần tập trung phối hợp, quản lý thời tiết và nước một cách bền vững vì chúng có liên quan chặt chẽ. Và cả hai đều nằm trong mục tiêu toàn cầu là phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

Cán bộ, viên chức và người lao động Viện Khoa học vật liệu tích cực hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới, với khẩu hiệu:

“Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả”

“Bảo vệ đại dương là bảo vệ nền kinh tế toàn cầu”

 

Nguồn ảnh: Báo Tài nguyên và môi trường