Thông báo kêu gọi đăng ký nhận tài trợ của AusAid trong chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo Việt - Úc

Deadline: 11:59 PM (AEST) ngày Chủ nhật 04/4/2021

Thông báo kêu gọi đăng ký nhận tài trợ của AusAid

trong chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo Việt - Úc

 

Deadline: 11:59 PM (AEST) ngày Chủ nhật 04/4/2021

 

Chương trình hợp tác liên chính phủ Australia – Việt Nam về đổi mới sáng tạo với tên gọi Aus4Innovation (A4I). Chương trình thực hiện trong 4 năm 2018-2022, tổng kinh phí tài trợ 11 triệu AUD, được chủ trì bởi Bộ KHCN Việt Nam (MOST) và Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp khối thịnh vượng chung (CSRIO).  Chương trình hỗ trợ kinh phí cho tất cả các lĩnh vực đóng góp vào quá trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam cho các nhóm hoặc cá nhân đã có đối tác Australia.

Thông tin cụ thể về kêu gọi tài trợ lần thứ 3 đăng tải trên website của CSRIO theo các đường link sau:

Giới thiệu, hướng dẫn và form đăng ký sơ bộ tải trực tiếp từ website của CSIRO.

Một số thông tin chính về việc đăng ký xét duyệt và thực hiện:

  • Nộp hồ sơ đăng ký sơ bộ (EOI) trực tuyến trên website của CSIRO theo đường link: https://csiro.smartygrants.com.au/
  • Hồ sơ cần chuẩn bị bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt
  • Deadline nộp EOI là: 11:59 PM (AEST) ngày Chủ nhật 04/4/2021
  • Công bố các đề xuất được chọn vào danh sách: 25/4/2021
  • Viết thuyết minh chi tiết: 27/4/2021 - 13/5/2021
  • Trao đổi, thảo luận chỉnh sửa thuyết minh:  13/5/2021 – 06/6/2021
  • Thông báo quyết định tài trợ cuối cùng: giữa tháng 6/2021
  • Thực hiện đề tài/dự án (< 12 tháng) : 21/6/2021 – 22/5/2022
  • Kinh phí tài trợ mỗi đề tài dự án: 000 – 1.000.000 AUD