Phòng Vật liệu và Ứng dụng quang sợi

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu   nvhieu@iop.vast.ac.vn
2 PGS.TS. Phạm Văn Hội CTV 0913078107 hoipv@ims.vast.ac.vn
3 PGS.TS. Bùi Huy CTV 0983565300 huybui@ims.vast.ac.vn
4 PGS.TS. Phạm Thu Nga CTV 0904120471 phtnga@ims.vast.ac.vn
5 TS. Vũ Đức Chính Biên chế 0705085540 chinhvd@ims.vast.ac.vn
6 PGS.TS. Ngô Quang Minh CTV 0982693977 minhnq@ims.vast.ac.vn
7 ThS. Phạm Nam Thắng Biên chế 0912940782 thangpn@ims.vast.ac.vn
8 ThS. Phạm Thanh Bình Biên chế 0945621276 binhpt@ims.vast.ac.vn
9 ThS. Trần Thị Châm Biên chế 0945690077 ngocchamcc@gmail.com
10 TS. Nguyễn Thúy Vân  Biên chế 0983723702 vannt@ims.vast.ac.vn
11 TS. Phạm Thanh Sơn Biên chế 0986973589 sonpt@ims.vast.ac.vn
12 ThS. Hoàng Thu Trang Biên chế 0973625712 tranght@ims.vast.ac.vn
13 ThS. Nguyễn Hải Yến Biên chế 0975656668 haiyen@ims.vast.ac.vn
14 ThS. Nguyễn Thế Anh Biên chế   ntanh@ims.vast.ac.vn

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

+ Đã chế tạo một số hợp chất dị thể có hoạt tính quang xúc tác bằng cách kết hợp TiO2 và TiO2-SiO2 với vật liệu tổ hợp graphene-vàng và ống nano cacbon - vàng.

+ Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh-hóa dựa trên linh kiện quang sợi e-FBG tích hợp trong laze sợi (EDFLs).

+ Nghiên cứu chế tạo đế SERS quang sợi với sự hỗ trợ của thiết bị laze bán dẫn ứng dụng trong phân tích chất bảo vệ thực phẩm.

+ Thiết kế và mô phỏng thành công cấu trúc tinh thể quang tử dẫn sóng 2D tích hợp với buồng vi cộng hưởng dạng cầu.

+ Các chấm lượng tử graphene được đo đạc, phân tích nghiên cứu và tính chất quang của chúng và đưa vào tích hợp trên các đế cấu trúc opal phủ vật liệu Ag cho nghiên cứu hiệu ứng plasmon.

 Hình 1. Sơ đồ thiết bị cảm biến cách tử ăn mòn e-FBG được tích hợp trong laze sợi quang.

Hình 2. Hệ thống tính toán song song gồm 8 nút x 2 CPUs x 4 cores. (a) Mô hình, (b) Hệ thống tính toán mô phỏng song song

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

1. Vu Duc Chinh, Giorgio Speranza, Claudio Migliaresi, Nguyen Van Chuc, Vu Minh Tan & Nguyen-Tri Phuong, Synthesis of Gold Nanoparticles Decorated with Multiwalled Carbon Nanotubes (Au-MWCNTs) via Cysteaminium Chloride Functionalization, Scientific Reports 9 5667 (2019).

2. Thanh Binh Pham, Thi Hong Cam Hoang, Van Hai Pham, Van Chuc Nguyen, Thuy Van Nguyen, Duc Chinh Vu, Van Hoi Pham & Huy Bui, Detection of permethrin pesticide using silver nano-dendrites SERS on optical fibre fabricated by laser-assisted photochemical method, Scientific Reports 9 12590 (2019).

3. Van An Nguyen, Van Dai Pham, Thi Hong Cam Hoang, Huu Thang Le, Thu Trang Hoang, Quang Minh Ngo, Van Hoi Pham, A quantitative analysis of the whispering-gallery-mode lasers in Er3+-doped silica glass microspheres towards integration in SOI slotted photonic crystal waveguides, Optics communications 440, pp.14-20 (2019).

4. T. B. Pham, H. T. Le, H. Bui, and V. H. Pham, Characteristics of the Fiber Laser Sensor System Based on Etched-Bragg Grating Sensing Probe for Determination of the Low Nitrate Concentration in Water, Sensors 17, 7; doi:10.3390/s17010007, 2017.

5. Le Xuan Hung, Pascal D Bassène, Pham Nam Thang, Nguyễn Thu Loan, Willy Daney de Marcillac, Amit Raj Dhawan, Fu Feng, Juan U Esparza-Villa, Nguyen Thi Thuc Hien, Nguyen Quang Liem, Laurent Coolen, Pham Thu Nga, Near-infrared emitting CdTeSe alloyed quantum dots: Raman scattering, photoluminescence and single-emitter optical properties, RSC advances 7 (76), 47966-47974, 2017.

6. Remo Proietti Zaccaria, Francesco Bisio, Gobind Das, Giulia Maidecchi, Michael Caminale, Chinh Duc Vu, Francesco De Angelis, Enzo Di Fabrizio, Andrea Toma, and Maurizio Canepa, ACS Appl. Mater. Interfaces 8 (2016) 8024-8031.

7. Sáng chế sở hữu trí tuệ: “ĐẦU DÒ CẢM BIẾN CÁCH TỬ BRAGG TRONG SỢI QUANG ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG CÁCH ĂN MÒN HÓA HỌC”, Phạm Thanh Bình, Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Lê Hữu Thắng, Nguyễn Đức Bình, Phạm Văn Đại (Bằng độc quyền sáng chế số: 20409 cấp theo Quyết định số: 47/QĐ-SHTT, ngày: 02/01/2019).

8. Sáng chế sở hữu trí tuệ: “THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO CHIẾT SUẤT CỦA CHẤT LỎNG BẰNG ĐẦU DÒ CÁCH TỬ BRAGG TRONG SỢI QUANG ĐƯỢC ĂN MÒN (e-FBG) TÍCH HỢP TRONG CẤU HÌNH LAZE CỘNG HƯỞNG VÒNG”, Phạm Thanh Bình, Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Phùng Thị Hà, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Hữu Thắng, Nguyễn Văn Ân, Ngô Quang Minh, Phạm Văn Đại (Bằng độc quyền sáng chế số: 20134 theo Quyết định số: 78881/QĐ-SHTT, ngày: 06/11/2018).

9. Sáng chế sở hữu trí tuệ: “ỐNG DÒ SÓNG THỦY ÂM BẰNG QUANG SỢI VÀ LAZE BÁN DẪN CÓ ĐỘ NHẠY CAO VÀ CHỊU ÁP LỰC THỦY TĨNH LỚN”, Phạm Văn Hội, Phạm Văn Đại, Bùi Huy, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Thúy Vân, Ngô Quang Minh (Bằng độc quyền sáng chế số: 20184 ngày: 13/11/2018).

10. Sáng chế sở hữu trí tuệ: “PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ DỊCH PHỔ QUANG CỦA CÁCH TỬ BRAGG TRONG SỢI (FBG) SỬ DỤNG LAZE ĐIOT THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ ĐẾ”, Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Nguyễn Thế Anh, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Thúy Vân, Lê Hữu Thắng, Ngô Quang Minh (Bằng độc quyền sáng chế số: 17177 theo Quyết định số: 45209/QĐ-SHTT, ngày: 07/07/2017).

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

Thiết bị hàn nối chuyên dụng cho sợi quang loại nhỏ xách tay Fujikur 18S

 

 

Các nguồn laze bán dẫn (532nm, 650nm, 980nm, 1470nm…) và các linh kiện chuyên dụng cho quang sợi (WDM, ISOLATOR, CIRCULATOR, FBG…)

Nguồn đèn Xenon

 

 

Các thiết bị khuếch đại quang sợi (EDFAs)

 

Thiết bị quang phổ di động (USB 4000, Oceanoptics)

 

 

Đầu dò quang sợi

(phản xạ)

 

Hệ thống tính toán song song

gồm 8 nút x 2 CPUs x 4 cores