Phòng Phát triển thiết bị và Phương pháp phân tích

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Thế Quỳnh Biên chế 0903497766 quynhnt@ims.vast.ac.vn
2 TS. Lê Quang Huy Biên chế 0912891363 huylq@ims.vast.ac.vn
3 ThS. Nguyễn Như Đương Biên chế 0337899698 duongnn@ims.vast.ac.vn
4 CN. Vũ Đức Kiên Biên chế 0982839099 kienvd@ims.vast.ac.vn
5 CN. Nguyễn Mạnh Cường Biên chế 0985910101 mrcuong@gmail.com
6 GS. Đào Trần Cao Biên chế 0338134842 dtcao@ims.vast.ac.vn
7 TS. Lương Trúc Quỳnh Ngân Biên chế 0986948190 nganltq@ims.vast.ac.vn
8 CN. Nguyễn Thị Thư Hợp Đồng 0396560936 thuvt@ims.vast.ac.vn

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

  • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1526 “ Bộ mẫu chuẩn và phương pháp phân tích kim loại quý dùng làm trang sức”
  • Thiết bị và phương pháp huỳnh quang tia X, xác định nhanh, đồng thời hàm lượng các thành phần trong phân bón DAP
  • Phổ kế huỳnh quang tia X phân tán năng lượng và phương pháp phân tích định lượng nguyên liệu Xi măng.

(a)

(b)

Hình 1. Máy  VietSpace 4500 (a) và bằng độc quyền GPHI 1526 (b)

  • Các đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) với dạng các cấu trúc nano bạc và vàng ứng dụng để phân tích các chất màu hữu cơ như malachite green, Rhodamin B, Sudan, thuốc BVTV: paraquat, piridaben, thiram, và một số chất hữu cơ độc hại khác: melamine, tinh thể tím, xyanua,… trong thực phẩm và môi trường.

(a)

(b)

 

   Hình 2. Một số đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) đã chế tạo được: (a) Các cành lá nano bạc trên silic; (b) Các hoa nano bạc trên silic

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

1. Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao and Tran Cao Dao, Low-concentration organic molecules detection via surface-enhanced Raman spectroscopy effect using Ag nanoparticles-coated silicon nanowire arrays, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 015018.

2. Ngan, L.T.Q., Cao, D.T., Anh, C.T. and Vu, L.V., Improvement of Raman enhancement factor due to the use of silver nanoparticles coated obliquely aligned silicon nanowire arrays in SERS measurements, Int. J. Nanotechnol. 12 (2015) 358.

3. Tran Cao Dao, Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao, Ngoc Hai Nguyen, Ngoc Minh Kieu, Thi Thuy Luong and Van Vu Le, Trace detection of herbicides by SERS technique, using SERS-active substrates fabricated from different silver nanostructures deposited on silicon, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 6 (2015) 035012.

4. Tran Cao Dao, Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao, Ngoc Minh Kieu and Van Vu Le, Application of silver nanodendrites deposited on silicon in SERS technique for the trace analysis of paraquat, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 7 (2016) 015007.

5. Luong Truc Quynh Ngan, Kieu Ngoc Minh, Dao Tran Cao, Cao Tuan Anh and Le Van Vu, Synthesis of Silver Nanodendrites on Silicon and Its Application for the Trace Detection of Pyridaben Pesticide Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, J. Electron. Mater. 46 (2017) 3770.

6.Tran Cao Dao, Ngoc Minh Kieu, Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao, Ngoc Hai Nguyen, and Van Vu Le, Modification of the SERS spectrum of cyanide traces due to complex formation between cyanide and silver, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 9 (2018) 025006.

7.Tran Cao Dao, Truc Quynh Ngan Luong, Tuan Anh Cao and Ngoc Minh Kieu, High-sensitive SERS detection of thiram with silver nanodendrites substrate, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 10 (2019) 025012.

8.Ngan Truc-Quynh Luong, Dao Tran Cao, Cao Tuan Anh, Kieu Ngoc Minh, Nguyen Ngoc Hai and Le Van Vu, Electrochemical Synthesis of Flower-Like Gold Nanoparticles for SERS Application, J. Electron. Mater. 48, (2019) 5328.

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

 

 

Máy phổ kế huỳnh quang tia X VietSpace 5006 - HQ02 phân tích hàm lượng các thành phần hóa học trong các loại vật liệu vô cơ

 

Máy phổ kế huỳnh quang tia X VietSpace 4500. Máy chuyên dụng cho việc phân tích nhanh hàm lượng các thành phần kim loại quý dùng làm trang sức: Au, Pt, Ag, Ni, Cu, Zn, Rh, Pd và Cd

 

Máy phổ kế huỳnh quang tia X Olympus cầm tay, phân tích hàm lượng các thành phần vô cơ trong các loại vật liệu

 

 

Máy quang phổ kế Raman xách tay i – RamanPro (model BWS485-785H do hãng B & W Tek, Inc., Hoa Kỳ sản xuất) với laser kích thích có bước sóng 785nm, phân tích các chất hữu cơ và ứng dụng trong các phép phân tích tán xạ Raman tang cường bề mặt (SERS)