Phòng Ăn mòn và Bảo vệ vật liệu

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

(Đang cập nhật)

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

1. Nghiên cứu ăn mòn và các phương pháp bảo vệ vật liệu

 • Phát triển hệ thống thiết bị chống ăn mòn bằng dòng điện ngoài áp dụng bảo vệ cho vỏ tàu biển và các công trình ngầm.
 • Nghiên cứu chế tạo các lớp phủ hydroxylapatite (HA) trên nền vật liệu Ti, Mg định hướng ứng dụng y sinh.

2. Năng lượng Hydro

 • Nghiên cứu phát triển pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC).
 • Nghiên cứu phát triển thiết bị điện phân nước màng trao đổi proton sản xuất hyđrô (PEMWE).

 

(a)

(b)

 Hình 1. (a) Hệ thống bảo vệ catot bằng dòng ngoài; (b)Hệ Pin nhiên liệu PEMFC công suất 300 W.

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

 1. Chi Linh Do, Thy San Pham, Ngoc Phong Nguyen, Viet Quan Tran and Hong Hanh Pham. Synthesis and characterization of alloy catalyst nanoparticles PtNi/C for ôxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cell. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanốtechnol. 6 (2015) 025009 (6pp).
 2. Hong Hanh Pham, Ngoc Phong Nguyen, Chi Linh Do and Ba Thang Le. Nanosized IrxRu1−xO2 electrocatalysts for oxygen evolution reaction in proton exchange membrane water electrolyzer. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Nanotechnol.6(2015) 025015.
 3. Đỗ Chí Linh, Phạm Thi San, Nguyễn Ngọc Phong, Ngô Thị Ánh Tuyết, Phạm Hồng Hạnh.Giang  Nghiên cứu xử lý bề mặt vật liệu nhôm hợp kim 6061 bằng phương pháp oxi hóa điện ly plasma.Tạp chí Hóa học, tập 55 5e12, năm 2017, trang 80-84.
 4. Ngo Thi Anh Tuyet, Nguyen Ngoc Phong, Pham Thy San, Do Chi Linh, Fabrication and characterization of biocompatible hydroxyapatite (HA) coating on Titanium substrate by sol-gel method. Tạp chí Hóa học ISSN 0866-714, Tập 55, số 5e12, 2017, 410-414.
 5. Ngo Thi Anh Tuyet, Nguyen Ngoc Phong, Pham Thy San, Do Chi Linh. Characterization of fluoridated hydroxyapatite (FHA) sol-gel coating on titanium substrate. Tạp chí Khoa học và công nghệ 55, 5B, 2017, 40-46.
 6. Phạm Hồng Hạnh, Phạm Thi San, Nguyễn Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh, Nghiên cứu tổng hợp xúc tác bột IrOkích thước nanô bằng phương pháp Adams ứng dụng trong điện phân nước màng trao đổi proton, Tạp chí Hóa học , 2019, T57 (4E1,2), 188-192.
 7. Phạm Hồng Hạnh, Đỗ Chí Linh, Phạm Thi San, Nguyễn Ngọc Phong, Tổng hợp và đánh giá tính chất của hỗn hợp bột xúc tác IrxRu(1-x)O2 bằng phương pháp Adam cho phản ứng thoát ôxy trong điện phân nước màng trao đổi proton, Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam, 2019, 8(2), 40-46.
 8. Nguyễn Ngọc Phong, Đỗ Chí Linh, Phạm Hồng Hạnh, Nguyễn Quang Ngân, Phạm Xuân Ngọc, Nghiên cứu phát triển hệ thống bảo vệ catot bằng dòng điện ngoài chống ăn mòn vỏ tàu biển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam ISSN 1859-4794, 2019, 61(3), 53-57.
 9. Ngo, T.T.A., et al., Adhesion properties of hydroxyapatite and octacalcium phosphate coating layers to AZ31 alloy formed at various pH values. Surface and Coatings Technology, 2020. 381: p. 125187-125197.
 10. Tuyet Thi Anh Ngo1, 2,3, *, Sachiko Hiromoto2, Phong Ngoc Nguyen3, San Thi Pham3, Effect of pH of coating solution on adhesion strength of hydroxyapatite and octacalcium phosphate coatings on AZ31 magnesium alloy, Materials science forum, 2020.985: p.156-164

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

Thiết bị đo, đánh giá công suất của Pin nhiên liệu và phần mềm chuyên dụng

 

 

Modul Pin đơn thử nghiệm

 

Hệ tạo khí hydro, oxy

 

 

Hệ tạo độ ẩm, nhiệt độ cho khí nhiên liệu

 

Khuôn ép màng

 

 

Máy rung siêu âm

 

 

Thiết bị đo điện hóa đa năng 

PARSTAT 2273 của Mỹ, PCPA ioc HH5 của Việt Nam

 

Thiết bị mạ xung MicroStar Pulse DP 20-100-400 của Mỹ

 

Thiết bị lò nung, tủ sấy

 

 

Tủ thử nghiệm ăn mòn hỗn hợp – mù muối, nóng ẩm, SO2 ASCOT của Anh