Hội thảo trực tuyến ASEAN 2021 về “Vật liệu và công nghệ nano”

Hội thảo trực tuyến ASEAN 2021 về “Vật liệu và công nghệ nano” do Viện Thiết kế khoa học nano (INSD) - Đại học Osaka, Viện Khoa học vật liệu (IMS) và Đại học Khoa học Malaysia (USM) đồng tổ chức

    Trong hai ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2021, Viện Khoa học vật liệu đã phối hợp với Viện Thiết kế khoa học nano (INSD) thuộc Đại học Osaka (Nhật Bản) và Đại học Khoa học Malaysia tổ chức Hội thảo trực tuyến ASEAN 2021 về “Vật liệu và công nghệ nano”. Mục tiêu của Hội thảo nhằm tiếp tục duy trì và thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các Viện nghiên cứu, Trường Đại học thuộc khối ASEAN với Đại học Osaka trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu.

   Hội thảo nằm trong khuôn khổ của hai chương trình hợp tác đang thực hiện giữa Đại học Osaka với: (i) các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và (ii) Đại học Khoa học Malaysia. Cụ thể hơn, sự kiện là sự kết hợp của hai Hội thảo:

  • Hội thảo lần thứ tư IMS - INSD có sự tham gia phối hợp của Trường Khoa học Công nghệ (GSES) – Đại học Osaka về Frontier Nanomaterials với chủ đề: “Nano Engineering Science on Spintronics and Quantum Information".
  • Hội thảo lần thứ hai USM - Osaka về Nanoscience and Nanotechnology với chủ đề: "Nano-Catalysis & Green Chemistry and Semiconductor Devices".

   Tham dự Hội thảo có 110 nhà khoa học, trong đó có: 44 thành viên từ Đại học Osaka, 32 thành viên đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam (hầu hết là từ Viện Khoa học vật liệu) và 34 thành viên thuộc Đại học khoa học Malaysia.

   Tham gia khai mạc Hội thảo có GS. Yasufumi Fujiwara (Viện trưởng INSD), GS. Hiroshi Umakoshi (Phó Trưởng Ban hợp tác quốc tế - GSES), PGS. Đoàn Đình Phương (Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu - IMS), GS. Abdul Rahman Bin Mohamed (Phó Hiệu trưởng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo – USM).

   Hội thảo có 04 tiểu ban báo cáo và một phiên giới thiệu trực tuyến về thiết bị của Phòng Thí nghiệm hợp tác quốc tế tại Viện INSD (Đại học Osaka). Các tiểu ban báo cáo gồm các chủ đề được các bên cùng quan tâm gồm: Quantum Information, Spintronic, Semiconductor Materials & Devices, Nano-Catalysis & Green Chemistry. Tổng cộng có 18 báo cáo được trình bày tại hội thảo trong đó có 12 báo cáo của các Giáo sư Đại học Osaka, 3 báo cáo đến từ Viện Khoa học vật liệu và 3 báo cáo của các diễn giả thuộc Đại học Khoa học Malaysia.

   Các báo cáo khoa học tại Hội thảo là các vấn đề nghiên cứu mới cập nhật của các nhóm nghiên cứu tại Đại học Osaka, Viện Khoa học vật liệu và Đại học Khoa học Malaysia. Trong đó có môt số nghiên cứu là kết quả của sự hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu của Đại học Osaka với các nhóm thuộc Viện Khoa học vật liệu cũng như nhóm thuộc Đại học Khoa học Malaysia. Trong hội thảo, Viện Thiết kế khoa học nano cũng đã trình bày video giới thiệu về thiết bị khắc chùm điện tử (E-beam lithography) và một số thiết bị khác dự kiến có thể sử dụng trong phòng thí nghiệm chung Osaka – ASEAN cho các nhiệm vụ hợp tác trong tương lại. 

Tuesday, March 23rd, 2021

9:00-11:10 (11:00-13:10 in Osaka)

9:00-9:30

(11:00-11:30)

Opening addresses

 

1.    Prof. Yasufumi Fujiwara (INSD OU)

2.    Prof. Hiroshi Umakoshi (Vice-Chairman of International Affairs Committee, GSES OU)

3.    Prof. Doan Dinh Phuong (Director of IMS VAST)

4.    Prof. Ir. Dr. Abdul Rahman Bin Mohamed (Deputy Vice-Chancellor, Research & Innovation USM)

9:30-11:10

(11:30-13:10)

Session A. Quantum Information

9:30-9:55

(11:30-11:55)

A1. Masahiro Kitagawa (GSES OU): Invitation to Quantum Information at Osaka University

9:55-10:20

(11:55-12:20)

A2. Takashi Mukaiyama (GSES OU): Quantum Sensing

 

10:20-10:45

(12:20-12:45)

A3. Keisuke Fujii (GSES OU): Quantum Computing

 

10:45-11:10

 (12:45-13:10)

A4. Takashi Yamamoto (GSES OU): Quantum Cryptography and Quantum Network

12:30-17:15 (14:30-19:15 in Osaka)

12:30-14:30 (14:30-16:30) Session B. Spintronics

12:30-13:00 (14:30-15:00)

B1. Yoshishige Suzuki (GSES OU): SPINTRONICS: Role of Elecron-spins in Solid-state Physics and Electronics

13:00-13:30 (15:00-15:30)

B2. Yasutaka Kitagawa (GSES OU): Designing Magnetism of Metal Complex: A Quantum Chemical Approach

13:30-14:00 (15:30-16:00)

 

B3. Nguyen Thi Ngoc Anh (IMS VAST): Study of Low Frequency 1/f Noise in Deep Sub-micrometer-sized Magnetic Tunnel Junctions towards Low Frequecy, High Sensitivity Magnatometers

14:00-14:30

(16:00-16:30)

B4. Kohei Hamaya (GSE OUS): Ferromagnet-Semiconductor Hybrid Structures for Spintronic Devices

14:45-17:15 (16:45-19:15) Session C. Semiconductor Materials and Devices

14:45-15:15 (16:45-17:15)

C1. Hidekazu Tanaka (ISIR OU): Novel Metal Oxide Semiconductor Devices Controlled by Physical and Chemical Routes

15:15-15:45 (17:15-17:45)

C2. Nguyen Van Tu (IMS VAST): Vertical Heterostructures of MoS2 and Graphene: Growth and Optoelectronic Properties

15:45-16:15 (17:45-18:15)

 

C3. Cheong Kuan Yew (SMMRE USM): Sustainable and Green Bio-organic Materials for Resistive Switching Memory towards Artificial Synapse for Neuromorphic Computing Application

16:15-16:45 (18:15-18:45)

C4. Lim Way Foong (INOR USM): Alternative High Dielectric Constant Materials for Next Generation MOS

16:45-17:15 (18:45-19:15)

 

C5. Yasufumi Fujiwara (GSE OU): Semiconductors Intracenter Photonics; GaN-based Red LED for Next-generation Micro-LED Display

Wednesday, March 24th, 2021

9:00-11:30 (11:00-13:30 in Osaka)

9:00-11:30 (11:00-13:30) Session D. Nano-Catalysis & Green Chemistry

9:00-9:30 (11:00-11:30)

D1. Tomoo Mizugaki (GSES OU): Selective Conversion of Biomass-derived Chemicals by Nano-structured Heterogeneous Catalysts

9:30-10:00 (11:30-12:00)

 

D2. Vu Duc Chinh (IMS VAST): Enhancing the Photocatalytic activity of TiO2 by Coupling with Graphene-gold Nanocomposites

10:00-10:30 (12:00-12:30)

D3. Hiromi Yamashita (GSE OU): Nano-Catalysis for Green Energy

10:30-11:00 (12:30-13:00)

D4. Norli Ismail (SIT USM): Harnessing Environmental Pollution Problems through Green Chemistry Approaches

11:00-11:30 (13:00-13:30)

D5. Hiroshi Uyama (GSE OU): Plant-based Bioplastics for Sustainable Development:

13:00-15:00 (15:00-17:00 in Osaka)

13:00-14:30 (15:00-16:30) Session E. Virtual Laboratory Tour: International Collaboration Laboratory in INSD-OU

13:00-13:20 (15:00-15:20)

E1. Tadashi Itoh (INSD OU): Introduction

 

13:20-14:20 (15:20-16:20)

E2. Yoshitaka Nakajima (INSD OU): Transmission Electron Microscopy and E-beam Lithography

14:30-15:00 (16:30-17:00)

Closing Remarks

 

 1.   Prof. Dr. Lee Keat Teong (Director, Research Creativity and Management Office, USM)

 2.   Prof. Tran Quoc Tien (Vice-director, IMS VAST)

 3.   Prof. Shigenobu Ogata(Chairman of International Affairs Committee, GSES OU)

 4.   Prof. Tadashi Itoh (Vice-director, INSD OU

Thông tin chi tiết về Viện Khoa học thiết kế nano hàn (Institute of Nano Science Design) - Đại học Osaka và Đại học Khoa học Malaysia (USM) có thể tham khảo tại các website: http://www.insd.osaka-u.ac.jp/index_e.htmlhttps://www.usm.my/index.php

  

    Kết thúc hội thảo một số nhà khoa học đã phát biểu ý kiến đánh giá cao các nội dung khoa học được trình bày trong hội thảo và bày tỏ tin tưởng vào khả năng mở rộng quan hệ hợp tác sau Hội thảo.

 

Một số hình ảnh của Hội thảo: