Hội đồng Khoa học Viện Khoa học vật liệu nhiệm kỳ 2021-2024 họp phiên thứ nhất

Hội đồng khoa học Viện Khoa học vật liệu nhiệm kỳ 2021 – 2024 đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập theo Quyết định số 473/QĐ-VHL ký ngày 24 tháng 3 năm 2021

Hội đồng Khoa học Viện Khoa học vật liệu nhiệm kỳ 2021-2024 họp phiên thứ nhất.

 

Hội đồng khoa học Viện Khoa học vật liệu nhiệm kỳ 2021 – 2024 đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập  theo Quyết định số 473/QĐ-VHL ký ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Hội đồng Khoa học Viện Khoa học vật liệu gồm 21 thành viên, trong đó có 18 thành viên là các chuyên gia đầu ngành từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau đại diện cho các hướng chuyên môn chính của Viện. Hội đồng có 03 thành viên mời là GS.TS. Phan Ngọc Minh (Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), GS. TS.. Vũ Đình Lãm (Giám đốc Học viện KHCN) và PGS.TS. Phan Tiến Dũng (Phó Trưởng ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ). Đây là những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong một số lĩnh nghiên cứu chính và có các hoạt động nghiên cứu gắn liền với các nhóm chuyên môn tại Viện Khoa học vật liệu.

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, tại Phòng họp 201 - B2 (18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa đô, Cầu giấy, Hà Nội), Hội đồng khoa học khóa 2021-2024 đã tiến hành phiên họp thứ nhất dưới sự chủ tọa của Viện trưởng PGS.TS. Đoàn Đình Phương. Nội dung của phiên họp đầu tiên là thảo luận, đề cử và bầu Thường trực Hội đồng Khoa học với các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thư ký. Sau khi phân tích thảo luận, các thành viên Hội đồng đã nhất trí đề cử GS.TS. Nguyễn Quang Liêm để Hội đồng bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Nguyễn Huy Dân và PGS.TS. Hoàng Anh Sơn để bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Trần Quốc Tiến để bầu chức danh Thư ký Hội đồng. Kết quả bầu các chức danh của Hội đồng Khoa học như sau:

Chủ tịch Hội đồng:             GS.TS. Nguyễn Quang Liêm

Phó Chủ tịch Hội đồng:       GS.TS. Nguyễn Huy Dân

                                        PGS.TS. Hoàng Anh Sơn

Thư ký Hội đồng:                PGS.TS. Trần Quốc Tiến

 

DANH SÁCH

Thành viên Hội đồng Khoa học Viện Khoa học vật liệu nhiệm kỳ 2021-2024

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

GS.TS. Nguyễn Huy Dân

Viện Khoa học vật liệu

2

GS.TS. Nguyễn Quang Liêm

Viện Khoa học vật liệu

3

PGS.TS. Phạm Duy Long

Viện Khoa học vật liệu

4

PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh

Viện Khoa học vật liệu

5

PGS.TS. Đào Ngọc Nhiệm

Viện Khoa học vật liệu

6

PGS.TS. Đoàn Đình Phương

Viện Khoa học vật liệu

7

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn

Viện Khoa học vật liệu

8

PGS.TS.Trần Đăng Thành

Viện Khoa học vật liệu

9

PGS.TS. Hà Phương Thư

Viện Khoa học vật liệu

10

PGS.TS. Ứng Thị Diệu Thúy

Viện Khoa học vật liệu

11

PGS.TS. Trần Quốc Tiến

Viện Khoa học vật liệu

12

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng

Viện Khoa học vật liệu

13

TS. Hồ Trường Giang

Viện Khoa học vật liệu

14

TS. Dương Văn Nam

Viện Khoa học vật liệu

15

TS. Phạm Thy San

Viện Khoa học vật liệu

16

TS. Nguyễn Trọng Thành

Viện Khoa học vật liệu

17

TS. Bùi Hùng Thắng

Viện Khoa học vật liệu

18

TS. Trần Bảo Trung

Viện Khoa học vật liệu

19

GS.TS. Phan Ngọc Minh

Thành viên mời

20

GS.TS. Vũ Đình Lãm

Thành viên mời

21

PGS.TS. Phan Tiến Dũng

Thành viên mời