Chức năng - Nhiệm vụ

Viện Khoa học vật liệu có những chức năng chính sau đây:
           - Nghiên cứu khoa học và công nghệ vật liệu;
           - Hợp tác với các cơ sở khoa học và triển khai nhằm mục đích phát triển và ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học vật liệu và công nghệ nanô tại Việt Nam;
           - Tham gia đào tạo sau đại học về Khoa học vật liệu và Công nghệ nanô;
           - Thiết lập các hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khoa học vật liệu và Công nghệ nanô.

Viện Khoa học vật liệu có 6 nhiệm vụ chính:
       - Nghiên cứu những vấn đề khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực sau:
         + Công nghệ nanô;
         + Vật liệu điện tử;
         + Vật liệu quang học, quang điện tử và kỹ thuật chiếu sáng;
         + Vật liệu gốm có tính năng đặc biệt (siêu cứng, chịu mài mòn, chịu nhiệt độ cao…);
         + Vật liệu bảo vệ chống ăn mòn;
         + Vật liệu kim loại;
         + Nguyên tố quý hiếm và vật liệu đất hiếm;
         + Vật liệu tinh khiết vô cơ và hữu cơ tinh chế từ tài nguyên thiên nhiên Việt Nam;
         + Vật liệu xúc tác;
         + Công nghiệp chế biến khoáng sản tạo nguyên liệu cho công nghệ vật liệu;
         + Thiết bị nghiên cứu khoa học vật liệu và thiết bị công nghệ vật liệu.
       - Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và các cơ quan sản xuất trong nước tổ chức triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất  và đời sống, thực hiện chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực nói trên từ nước ngoài vào Việt Nam;
       - Tham gia đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ về khoa học vật liệu và công nghệ nanô;
       - Tổ chức hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học vật liệu và công nghệ nanô;
       - Xây dựng cơ sở vật chất cho việc nghiên cứu khoa học - công nghệ triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện;
       - Quản lý đội ngũ cán bộ, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Viện.