Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

• Xây dựng VICM  trở thành công ty cung ứng nguồn nhân lực có uy tín tại Việt Nam.
• Cung cấp nhân lực có chất lượng cho đối tác.
• Định hướng cho thế hệ trẻ khởi nghiệp vững vàng, đáp ứng hoàn toàn về nguồn nhân lực có trình độ cho xã hội và hội nhập với Quốc tế.
• Luôn hướng đến chinh phục mục tiêu phát triển bền vững và là sự lựa chọn hàng đầu cho các đối tác và người lao động.

SỨ MỆNH

• Nỗ lực phấn đấu để xây dựng niềm tin bền vững với các đối tác và người lao động.
• Mang lại những giá trị và sự hài lòng cho người lao động bằng những hợp đồng có chất lượng tốt nhất với chi phí hợp lý.
• Luôn đồng hành để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.
• Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo mà ở đó mỗi thành viên làm việc tận tụy hết mình, nơi hội tụ và phát triển nhân tài.