07/2018: Chia tay 12 học viên sang làm việc tại Kanto

Chúc 12 em đoàn bay của Nghiệp đoàn Kanto bay ngày 23/7 đến sứ sở mặt trời mọc. Thay mặt cong ty VICM chúc các em sức khỏe, bình an, sang đó làm việc thật tốt nhé. Dù có khó khăn vất vả nhưng vì tương lai vì ước mơ mình đã chọn hãy cố gắng!