SẢN PHẨM BÁN CHẠY

GR-SV 15

Độ cản nhiệt 81%.
Ngăn chặn UV 99,5%
Xuyên sáng 18%
Nhập khẩu Hàn Quốc
Sử dụng Cho Văn phòng. Màu bạc phản quang

SV - GN 20

Độ cản nhiệt 77%.
Ngăn chặn UV 99,5%
Xuyên sáng 14%
Nhập khẩu Hàn Quốc
Sử dụng Cho Văn phòng. Màu xanh lá

CDR - BK 35

Độ cản nhiệt: 71%.
Ngăn chặn UV: 99.5%
Xuyên sáng: 23%
Nhập khẩu Hàn Quốc.
Sử dụng nhà ở, nhà chung cư. Màu dịu mát

CDR - BK 20

Độ cản nhiệt: 76%.
Ngăn chặn UV: 99,8%
Xuyên sáng: 12%
Nhập khẩu Hàn Quốc
Sử dụng cho nhà ở, chung cư. Màu sẫm dịu

CDR - BK05

Độ cản nhiệt: 83%.
Ngăn chặn UV: 99,5%
Xuyên sáng 05%
Nhập khẩu Hàn Quốc
Sử dụng cho nhà ở, mái kính... Màu tối