8:00-21:00 MON-SUN No. 38D, No. 01 Street, Hiep Thanh 3 Residential Area, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Send contact to us

Để lại thông tin cần hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Mã xác nhận:

Phat Nguyen Supply Co.,Ltd

Địa chỉ: No. 38D, No. 01 Street, Hiep Thanh 3 Residential Area, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

Giờ mở cửa: 8:00-21:00 MON-SUN

Điện thoại: +84.274.361.6929

Email: phatnguyensupply@gmail.com