QUY TRÌNH KẾ HOẠCH CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU TẠI VILFAST VPF

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

CÁC MÓN ĂN MẶN CHÍNH CỦA NHÀ HÀNG

THỊT KHO TÀU

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

CHÂN GIÒ LUỘC

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

GIÒ GIẢ CÀY

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

TRỨNG KHO THỊT

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

BÒ XÀO ỚT

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

GÀ TẦN NGŨ VỊ

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

GÀ RIM NẤM

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

GÀ RANG XẢ ỚT

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

GÀ RANG GỪNG

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LƯƠNG THỰC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

紧急情况下的粮食分配计划

CÁC MÓN RAU VÀ CANH

CANH GIÁ NẤU THỊT

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

RAU NGÓT NẤU TÔM

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

CANH NGAO NẤU CHUA

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

KHOAI NẤU XƯƠNG

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

CANH CÁ NẤU DƯA

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

CANH CẢI NẤU THỊT

VPF hoạt động và phát triển trong lĩnh vực suất ăn công nghiệp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của các khu chế suất,khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,tiệc, hội nghị,...

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

anh Trần Đức Nam

"Tôi rất hài lòng với các món ăn và thái độ phục vụ nhân viên tại nhà hàng. Chắc chắn là tôi sẽ ủng hộ lâu dài"

anh Trần Đức Lực

"Tôi rất ưng ý với khẩu vị các món ăn của nhà hàng. Các món ăn không những rẻ, mà thái độ phục vụ khách hàng vô cùng chuyên

chị Lung Thị Linh

"Các món ăn được trang trí bắt mắt, nhìn là tôi đã muốn ăn ngay rồi. Thái độ nhân viên thì nhiệt tình. Tôi rất thích"