Luật đất đai 2013

14:48:01 12-03-2021
Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thì hành ngày 01/07/2014

Để lại yêu cầu

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của bạn.

Chúng tôi sẽ gọi lại ngay khi nhận được thông tin yêu cầu của bạn.