về CHÚNG TÔI

BOOKING KOL là một nền tảng tiếp thị ảnh hưởng toàn diện cho các thương hiệu và người sáng tạo


Chúng tôi là chìa khóa cho những người có ảnh hưởng chuyên dụng và thương hiệu tiến bộ

Creators BookingKOLs

DỊCH VỤ #1

Mô tả thông tin có giá trị về sản phẩm dịch vụ, giúp người xem dễ dàng tìm thấy nội dung của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Xem thêm

DỊCH VỤ #2

Mô tả thông tin có giá trị về sản phẩm dịch vụ, giúp người xem dễ dàng tìm thấy nội dung của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Xem thêm

DỊCH VỤ #3

Mô tả thông tin có giá trị về sản phẩm dịch vụ, giúp người xem dễ dàng tìm thấy nội dung của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Xem thêm

DỊCH VỤ #4

Mô tả thông tin có giá trị về sản phẩm dịch vụ, giúp người xem dễ dàng tìm thấy nội dung của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Xem thêm

for CREATORS

ANYONE CAN BE A CREATOR AND GO GLOBAL

MORE

KOL là gì?

KOL (Key opinion leader) là những người có tầm ảnh hưởng trong một lĩnh vực cụ thể nào đó hoặc một người có nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội


Chúng tôi là chìa khóa cho những người có ảnh hưởng chuyên dụng và thương hiệu tiến bộ

Khách Hàng BookingKOLs

Operation TikTok Dọn nghiệp thoát ế

The challenge here was to upend brands like Pepsi, Neptune, Nestle and more, who have been building up

Xem thêm

Etude House: Tom & Jerry new year

Etude House: Tom & Jerry new year collection - The effectiveness of influencer marketing campaign

Xem thêm

Tiếp Cận Đối Tượng Của Bạn


Chào! Hãy cho chúng tôi biết về sản phẩm của bạn. Cùng tìm hiểu về cách chúng tôi có thể đạt được mục tiêu của bạn với tiếp thị dựa trên hiệu suất chiến lược của chúng tôi.

Liên Hệ