THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

Kính đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Chúng tôi khi có sự thay đổi về bất kì vấn đề nào của hợp đồng phát sinh.

Trong suốt quá trình hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, khi có những thông tin cá nhân thay đổi, mong muốn có những điều chỉnh trong các điểm của Hợp đồng, Quý khách hàng hãy liên lạc với chúng tôi tại các Trung tâm Phục vụ khách hàng, thông qua thư tín hoặc Chuyên viên Tư vấn để cùng thực hiện các thay đổi, điều chỉnh cần thiết. Các thay đổi điều chỉnh có thể bao gồm:

Đổi địa chỉ và cách thức liên lạc.
Thay đổi người thụ hưởng và hoặc điều chỉnh tỷ lệ thụ hưởng.
Thay đổi chi tiết về nhân thân của Quý khách hàng.
Thay đổi định kỳ đóng phí.
Thay đổi nghề nghiệp, nơi sinh sống.
Và những thay đổi khác liên quan đến số tiền bảo hiểm, bổ sung thêm sản phẩm phụ/ bổ trợ..

Khi có bất kỳ thay đổi hay yêu cầu, Quý khách hãy liên lạc với Chuyên viên Tư vấn, hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi để thực hiện, đảm bảo quyền lợi và thay đổi được ghi nhận đầy đủ, chính xác.