THAM GIA BẢO HIỂM MB AGEAS LIFE

Cảm ơn Quý Khách hàng đã quyết định lựa chọn sản phẩm Bảo hiểm của Chúng tôi!

Ngay khi Quý khách hàng điền đầy đủ thông tin, ký Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm và cung cấp các giấy tờ cần thiết cùng kỳ phí tạm tính đầu tiên, Chuyên viên Tư vấn Bảo hiểm sẽ chuyển toàn bộ Hồ sơ và phí này về MB Ageas Life.
Chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định, phát hành Hợp đồng Bảo hiểm trong khoảng từ 1 đến 3 ngày. Chúng tôi có thể liên lạc với Quý khách hàng để có thêm những thông tin cần thiết hoặc thực hiện kiểm tra y tế trong thời gian thẩm định. Khi hợp đồng được phát hành, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các giấy tờ cấu thành Hợp đồng Bảo hiểm sẽ được chuyển đến Quý khách hàng thông qua Chuyên viên Tư vấn hoặc đơn vị chuyển phát. Quý khách hàng vui lòng xác thực đã nhận hợp đồng. Trong Hồ sơ, có gửi kèm Phiếu Thông tin hữu ích với đầy đủ chi tiết về Hợp đồng, quyền lợi và các số điện thoại để khi cần, Quý khách có thể liên lạc với công ty chúng tôi.