Website Builder


Chèn mã theo dõi từ Google, Facebook vào website

Hướng dẫn cách chèn mã theo dõi từ Google, Facebook như Facebook Pixel, Google Analytics, Google Ads Remarketing, ...

Trong mục Các cài đặt và thiết lập cho web


Điều khoản sử dụng dịch vụ Hodine website

Cập nhật một số Điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi để khách hàng hiểu rõ hơn về những quy định cần tuân thủ, qua đó hỗ trợ việc hợp tác nhanh chóng, đạt hiệu quả cao hơn.

Trong mục Giới thiệu về Hodine Website Builder


Đăng ký dịch vụ hoặc nâng cấp gói

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ hoặc nâng cấp dịch vụ lên gói cao hơn

Trong mục Giới thiệu về Hodine Website Builder


Cài đặt tên miền cho website

Thay đổi tên miền miễn phí cho website hoặc thay sang tên miền riêng của bạn

Trong mục Các cài đặt và thiết lập cho web


Hướng dẫn đăng ký tài khoản hệ thống

Để tạo website mới hay được cấp quyền quản trị một website trước tiên bạn cần đăng ký một tài khoản trên hệ thống

Trong mục Giới thiệu về Hodine Website Builder


Quản lý danh sách quản trị viên cho website

Dễ dàng quản lý danh sách quản trị viên cho web (thêm mới, chỉnh sửa, xóa tài khoản quản trị)

Trong mục Các cài đặt và thiết lập cho web


Trang 1/2. Tổng số 12 mục 

Bạn cần hỗ trợ nhiều hơn?

Nếu đang gặp khó khăn mà chưa tìm được cách giải quyết theo các hướng dẫn của chúng tôi. Hãy gửi câu hỏi để nhận được sự trợ giúp kịp thời từ đội ngũ hỗ trợ.

Gửi một câu hỏi