Trung Tâm Trợ Giúp

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục hầu hết mọi thứ tại đây hoặc kết nối bạn với ai đó nếu bạn cần thêm trợ giúp.
Tìm kiếm hướng dẫn hoặc để lại một câu hỏi cho chúng tôi.

Tìm kiếm trong thư viện trợ giúp. Nhập nội dung như "câu hỏi về khoản phí"

Kết quả tìm kiếm từ trung tâm trợ giúp

2 kết quả được tìm thấy cho "Tùy chỉnh giao diện website"


Quản lý nội dung trên giao diện trang chủ

Truy cập vào mục [Tự thiết kế giao diện] để vào trình tùy biến, chỉnh sửa giao diện website


Thay đổi ảnh trong slider chạy của website

Cách để chỉnh sửa (thêm mới, chỉnh sửa, xóa ảnh) danh sách ảnh chạy của website


Gửi một câu hỏi để nhận trợ giúp của đội ngũ hỗ trợ