Nội Thất Xuân Anh

Nội Thất Xuân Anh

Truy cập website

Nội dung mới được cập nhật trên trang

Ghế có massage

Ghế có massage - product

Ghế bọc SOFA chất liệu da, có massage , có sục chân .

Ghế nail

Ghế nail - product

Ghế bọc SOFA chất liệu da, có massage , có sục chân .

bộ 1 ghế cho không gian hẹp

bộ 1 ghế cho không gian hẹp - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Bộ 3 ghế tay gỗ

Bộ 3 ghế tay gỗ - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghế nail da nâu đính đá

Ghế nail da nâu đính đá - product

Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách.

Bộ ghế nail tân cổ điển hoa

Bộ ghế nail tân cổ điển hoa - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Bộ ghế nail uva nhung xanh

Bộ ghế nail uva nhung xanh - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghế nail văng nỉ ghi nhạt

Ghế nail văng nỉ ghi nhạt - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghế Nail Tân cổ điển văng

Ghế Nail Tân cổ điển văng - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghê nail Nữ Hoàng nỉ nâu

Ghê nail Nữ Hoàng nỉ nâu - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghế Nail tân cổ điển nhung Nâu

Ghế Nail tân cổ điển nhung Nâu - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghế nail da nâu

Ghế nail da nâu - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghế Nail tần thủy Hoàng

Ghế Nail tần thủy Hoàng - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Bộ ghế nail 121

Bộ ghế nail 121 - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghế tân cổ điển

Ghế tân cổ điển - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghế nail 240

Ghế nail 240 - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh.

Ghế nail 90

Ghế nail 90 - product

Bộ ghế bao gồm: Bục gỗ thịt gỗ Cao Su hoặc Melamin chống nước, có thể phun màu tùy theo yêu cầu Ghế bọc SOFA chất liệu Da, Nỉ, Nhung tùy theo yêu cầu của quý khách. Chậu tròn, vuông, Kê chân Inox hoặc gỗ Vòi Inox nóng lạnh,

Ghế tay cong

Ghế tay cong - product

Bộ ghế nail Ghế tay cong, đình cúc hoặc có thể đính đá Chất liệu: Nhung, Nỉ , Da Bục gỗ Cao Su phun bóng

Tủ Trưng bày

Tủ Trưng bày - product

Tủ trưng bày mỹ phẩm kích thước 180x200, có đèn led, có cánh cửa kính

Ghế chờ Uva

Ghế chờ Uva - product

Ghế chờ Uva dài 1.6m bọc da, nỉ, nhung theo yêu cầu